Få indsigt i, hvor du står i dag

– og find de ressourcer frem, der skal flytte dig hen,
hvor du ønsker at være.

 

Ida Mailund Mikkelsen, Cand. Psych. Aut.

ERHVERV & PRIVAT

 

// Erhvervspsykolog med neuropsykologisk ekspertise
med over 11 år erfaring med udredninger og behandling //

. . . . . . . . . . . . . . . . Få indsigt i, hvor du står i dag

– og find de ressourcer frem, der skal flytte dig hen,
hvor du ønsker at være.

 

Ida Mailund Mikkelsen, Cand. Psych. Aut.

ERHVERV & PRIVAT

 

// Erhvervspsykolog med neuropsykologisk ekspertise //

Vend udfordring til overskud

Det er min vigtigste opgave at ruste dig med den viden og indsigt, du skal bruge til at forholde dig til din livssituation. Med et trygt og sikkert ståsted, kan du håndtere dine udfordringer. Vi finder i fællesskab de ressourcer frem, som du skal bruge til at lægge en ny kurs i dit liv.

Du møder et engageret menneske – med erfaring og faglighed

Jeg arbejder som erhvervspsykolog med integration af nyeste neuropsykologiske viden. Dvs. jeg arbejder med valide testredskaber til vurdering af menneskers måder at tænke på og bearbejde informationer. Mine fokusområder er intelligens, problemløsningsstrategier, opmærksomheds- og koncentrationsevne samt hukommelse. Det er grundlæggende funktioner, som vi bruger i vores hverdag. Enten hjælper de os, som en ressource. Men de kan også udfordre vores evne til at handle – privat såvel som professionelt i vores arbejdssituation.

Metodisk arbejder jeg målrettet sammen med dig, hvor vi tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation. Mit fokus er, at ruste dig til:

INDSIGT – ACCEPT – HANDLEKRAFT

Ydelser:

 • Forebyggelse og behandling af stress på ledelsesniveau via strategisk selvindsigt
 • Maksimal udnyttelse af dine individuelle ressourcer via differentierede redskaber
 • Udvikling af dine evner til at omsætte indsigt i praksis i relevante omgivelser
 • Assessment af kandidater til at sikre overensstemmelse mellem personlighed og arbejdspladsens målsætninger
 • Strategisk selvindsigt og personlighedsudvikling via HOGAN-Assessment system. Du får et præcist billede af, hvordan andre opfatter dig samt af dit eget værdisæt og motivation. Det gør dig i stand til at forholde dig til, hvad du skal ændre for at indfri dine ressourcer bedst muligt.
 • Neuropsykologiske assessments / psykologiske undersøgelser

Certificeringer og testredskaber

Jeg er certificeret i forskellige personlighedsvurderingssystemer herunder HOGAN-systemet med fokus på en differentieret vurdering af individuelle personlighedsmæssige styrker og svagheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 • Intelligens/problemløsning (WAIS-IV / WISC-IV)
 • Hukommelse (TOMAL 2, RCFT)
 • Opmærksomhedsfunktion (TOVA, ASRS v 1.1)
 • Beslutningsstil (Judgement)
 • Personlighed (HOGAN, SCID II, NEO-P-IR, PCL-R)
 • Emotionel intelligens (MSCEIT)
 • Eksekutive funktioner (BRIEF, D-KEFS, Conners 3)
 • Social kognition (ADOS 2, SRS, SCQ)
 • Affektiv symptomatologi (PSE, BDI, BAI)

CV

 • Cand. Psych. fra Københavns Universitet
 • Specialeskrivning på Cambridge University (1 års forskning)
 • Overbygningsstudier ved City University of New York, Baruch College (MSC studier i organisationspsykologi)
 • Bachelor i psykologi ved Middlesex University, London

3 + 8 =

Kontakt mig og vend udfordring til overskud 

Telefon: 23 98 05 78
E-mail: ida@idamajlund.dk
Adresse: Ordnung, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup

 

 

 

Ida Majlund