Koncept


DSC_0221 - KopiJeg arbejder som psykolog med integration af nyeste neuropsykologiske viden. Det vil sige, at jeg arbejder med valide testredskaber til vurdering af menneskers måder at tænke på og bearbejde informationer.
Mine fokusområder er intelligens, problemløsningsstrategier, opmærksomheds- og koncentrationsevne, samt hukommelse. Det er grundlæggende funktioner, som vi bruger i vores hv
erdag. Enten hjælper de os, som en ressource, eller modsat kan de udfordre vores evne til at handle – privat såvel som professionelt i vores arbejdssituation.
Metodisk arbejder jeg målrettet sammen med dig, hvor vi tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation og målsætning. Herudfra sammensættes valide målrettede tests til at supportere følgende 3 stadier:
Indsigt – Accept – Handlekraft